DEKONTA má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu a vývoje zaměřenou především na progresivní a perspektivní technologie, postupy a vybavení pro komerční aplikace. Vývoj inovačních technologií pro sanaci kontaminovaných lokalit a pro zpracování nebezpečných odpadů provádí zkušený tým odborníků.

Náš výzkum je v současné době zaměřen na následující témata:

Dekontaminace podzemních vod in situ 

 • In – situ chemická oxidace (I, II)
 • Podpora sanace hydraulickým štěpením
 • Nanotechnologie (PDF)
 • Termálně podporovaná anaerobní dechlorace

Pokročilé fyzikálně-chemické metody pro úpravu půdy a vody

 • Fotochemická oxidace (PDF)
 • Elektrokoagulace těžkých kovů
 • Termální desorpce (klasické a mikrovlnné vytápění) (PDF)
 • Membránové stykače pro odstraňování organických polutantů

Kořenové čistírny pro čištění komunálních a povrchových vod

 • Kořenové čistírny řízení domácího a zemědělského znečištění (PDF)
 • Zpracování a likvidace odpadního kalu
 • Skladování a opětovné využití vody

Čištění odpadního vzduchu

 • Termofilní biofiltrace
 • Fotochemická oxidace
 • Odstraňování pachových látek pomocí plazmy
 • Katalytické mikrovlnné čištění

Pokročilé biotechnologické procesy

 • Kompostování kontaminované půdy (PDF)
 • Biosušení pro úpravu a zpracování odpadního kalu
 • Mykoremediace
 • Monitoring životního prostředí
 • Pasivní vzorkovače

V rámci komerčního výzkumu nabízíme zpracování a vyhodnocení studií proveditelnosti ve výše uvedených oblastech.

Články

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717316121

Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey_A remedial pilot test

Combined nano-biotechnology for in-situ remediation of mixed contamination of groundwater by hexavalent chromium and chlorinated solvents

Explosiva- New Biotechnology

Method for analysis of psychopharmaceuticals in real industrialwastewater and groundwater with suspended organic particulatematter using solid phase extraction disks extraction and ultra-highperformance liquid chromatography/time-of-flight massspectrometry

Nanoscale zero-valent iron application for in situ reduction of hexavalent chromium and its effects on indigenous microorganism populations

13th HCH Forum_FORUM_BOOK_2015


Kontaktujte nás