DEKONTA je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací  založená v roce 1992. V průběhu let se DEKONTA stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb. Kanceláře společnosti Dekonta, a.s. se nacházejí v Praze a ve všech významných průmyslových centrech České republiky. Zahraniční aktivity jsou poskytovány prostřednictvím dceřiných společností ve Slovensku, Polsku, Rusku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Turecku a Číně.

Společnost má navíc rozsáhlou síť místních klíčových odborníků v oblasti jihovýchodní a východní Evropy a střední a východní Asie. Tito vysoce kvalifikovaní odborníci nám poskytují logistickou podporu při realizaci našich projektů, jejich kontakty v rámci místních / státních orgánů a institucí, zkušenosti s místními environmentálními problémy a také odborné schopnosti a znalosti týkající se národních právních předpisů v oblasti životního prostředí.

DEKONTA má přibližně 200 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, včetně projektových manažerů, konzultantů, biotechnologů, technologů a inženýrů chemie, biologů, techniků, hydrogeologů, geologů a laboratorních pracovníků.

Společnost DEKONTA klade důraz na zajištění kvality poskytovaných služeb, minimalizaci negativních dopadů svých činností na životní prostředí, jakož i na zlepšení své výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti.  Společnost proto zavedla integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Společenská odpovědnost společnosti se realizuje prostřednictvím dobrovolné iniciativy Responsible Care.