Nabízíme zpracování odpadů na k tomu určených a schválených zařízení společnosti DEKONTA:

  • Odstranění tekutých odpadů a sklad nebezpečných odpadů – Letňany
  • Regenerace aktivního uhlí
  • Drnov – využití odpadů na povrchu terénu (ceník)
  • Dekontaminační plochy – odstranění zejména kontaminovaných zemin a stavebních sutí (PDF)

Dále společnost DEKONTA provozuje:

  • Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Seznam našich referencí