Odborníci společnosti DEKONTA poskytují našim klientům komplexní balíček poradenských služeb spojených s navrhováním, realizací a provozem projektů:

 • Environmentální, zdravotní, bezpečnostní a sociální due dilligence audity podle směrnic Světové banky / IFC / EBRD / ADB / US EPA.
 • Environmentální, zdravotní, bezpečnostní a sociální posouzení (audity plnění zákonných požadavků, audity akvizic a dodavatelů, atd.) pro fázi I
 • Audity udržitelnosti
 • Environmentální audity (vrtání, vzorkování půdy / podzemní vody, laboratorní analýza) pro fázi II
 • Posouzení environmentálního a zdravotního rizika
 • Posuzování vlivů na životní prostředí a sociální dopadů podle směrnic Světové banky / IFC / EBRD / EU / ADB a / nebo české EIA legislativy.
 • Hlukové studie pro stacionární a mobilní zdroje.
 • Studie rozptylu vzduchu pro stacionární a mobilní zdroje.
 • Konzultační podpora při zavádění a provozu systémů řízení ISO – Kvalita (QMS), environmentální (EMS) a pracovní, zdravotní a bezpečnostní (OHSAS) podle norem ISO
 • Konzultační činnost včetně zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpady (programy nakládání s odpady, manipulace s odpady apod.)
 • Přeprava nebezpečného zboží včetně odpadů (ADR)
 • Zpracování provozních příruček, havarijních plánů pro vodovody apod.
 • Outsourcing environmentálních služeb, včetně legislativního poradenství
 • Nezávislý dozor při realizaci environmentálních projekt
 • Navazování styků s regulačními orgány a místními orgány, vztahy mezi Společenstvím a angažovaností zúčastněných stran
 • Organizace školení v oblasti životního prostředí a studijních cest
 • Řízení spotřeby energie

 

Seznam našich referencí

Kontaktujte nás