Členové Ekologické havarijní služby DEKONTA, a.s. se mimo jiné specializují na průmyslové čištění různých technologických celků:

 • Čištění nádrží od nebezpečných látek
 • Čištění a odvoz kapalných odpadů z úkapových jímek a automyček
 • Dekontaminace průmyslových celků
 • Práce ve výškách a nedýchatelném prostředí
 • Zajištění asistence JPO DEKONTA při práci se zvýšeným požárním rizikem
 • Kontinuální měření výbušnosti a obsahu závadných látek v ovzduší
 • Odsávání a likvidace hořlavých par na katalytických spalovnách

K čištění využívají specializovanou techniku:

 • Cisterna ADR v kategorii FL, v nerezovém provedení pro odsátí a převoz hořlavých a agresivních kapalin
 • Vysokotlaké vodní agregáty pro tlakové mytí
 • Vyvíječe páry
 • Katalyticko-oxidační spalovny
 • Mobilní odstředivka pro oddělení vícefázových směsí
 • Termálně desorpční jednotka