Průzkumné a vrtné práce

Komplexní služby v oblastech geologie a hydrogeologie. Hydrogeologický průzkum, vrtaná studna, vrty pro tepelná čerpadla a další.

Nakládání s odpady

Kontaminované materiály, průmyslové a nemocniční odpady a další nebezpečný odpad

Ekologická havarijní služba

Ekologická havárie? Volejte na dispečink 24 hodin denně. Zajišťujeme kompletní řešení úniků chemických látek do složek životního prostředí. Struktura | Organizace | Vybavení

Čištění odpadních plynů

Konzultační služby

IPPC, ekologické audity, analýza rizik, zpracování dokumentací a posudků hodnotících vliv staveb a činností na životní prostředí, ekologická újma a hodnocení rizik

Řešení emisí

Návrh a dodávka biofiltrů a katalyticko-oxidačních spaloven, regenerace sorpčních náplní.

Laboratorní služby

Fyzikálně-chemické rozbory, mikrobiologické analýzy, ekotoxicita, vzorkování, výzkum a vývoj.

Terénní úpravy a demolice

Demolice a bourací práce, terénní úpravy, zpracování a odstranění vzniklé stavební sutě.

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší

Autorizované měření emisí, technická měření emisí, měření imisí a kvality ovzduší provádíme v laboratoři společnosti v Ústí nad Labem

.