Našim zákazníku poskytujeme komplexní řešení s přidanou hodnotou a pro konkrétní lokalitu, která se zabývají všemi aspekty procesu sanace – od průzkumu lokality a studií proveditelnosti po posouzení rizika, od výběru způsobu sanace, návrhu sanace a řízení stavby až  po rekultivaci lokality. Poskytujeme především následující služby:

Průzkum lokality

 • Odběr vzorků půdy, podzemních vod a půdního vzduchu
 • Testování kvality vody a hydrogeologické modelování
 • Vrtání a odběr vzorků pomocí zařízení Geoprobe® (PDF)
 • Průzkum pomocí MIP (Membrane Interface Probe – PDF)
 • Geotechnický (představební) průzkum
 • Inspekční služby týkající se azbestu
 • Terénní a akreditované laboratorní analýzy
 • Posouzení lidského zdraví a ekologických rizik
 • Vypracování studií proveditelnosti
 • Navazování styků s regulačními a místními orgány

Sanace kontaminovaných lokalit

 • Komplexní řízení kontaminovaných lokalit
 • Návrh sanace a realizace
 • Laboratorní a pilotní testování sanačních technologií
 • Konvenční odstraňování a likvidace zeminy
 • Provozování sanačních technologií in-situ a ex-situ
 • Ekologické a udržitelné biosanační přístupy
 • Inovativní sanační řešení
 • Uzavření a rekultivace skládek
 • Přestavba brownfieldů
 • Sanační dozor
 • Sanační a post-sanační monitoring
 • Regulatorní vyjednávání, vztahy s komunitou a zaangažování zainteresované strany

 

Seznam našich referencí

Kontaktujte nás