Již téměř 20 let spolupracuje naše společnost s řadou národních a mezinárodních dárcovských institucí na realizaci rozvojových projektů v oblasti Balkánu, východní Evropy, Asie a Afriky.
Náš tým zkušených odborníků spolu s místními experty přináší našim partnerům komplexní služby s přidanou hodnotou, pro specifické projekty.

Mezi naše nejvýznamnější klienty v oblasti rozvojové spolupráce patří Česká rozvojová agentura, UNDP, UNIDO, EBRD a FAO.

Většina našich projektů pro rozvojovou spolupráci zahrnuje:

  • Vodní a odpadové hospodářství
  • Nakládání s nebezpečnými odpady (poradenství, průzkum, čištění, ochrana, vývoz a likvidace)
  • Hospodaření s tuhými odpady
  • Poradenství v oblasti životního prostředí (ESIA a další)
  • Technologický transfer know-how
  • Budování kapacit a školení v oblasti životního prostředí a odpadů
  • Přezkoumání souladu legislativy s legislativou / normami EU (a ostatních států)
  • Tvorba nové legislativy a směrnic
  • Organizace studijních pobytů pro mezinárodní odborníky v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, přidejte další

Seznam našich referencí

Kontaktujte nás