DEKONTA poskytuje svým klientům (finančním institucím, vládám, obcím i soukromým investorům) komplexní balíček environmentálních služeb. Dlouhodobé praktické zkušenosti v této oblasti a provádění tisíců projektů dává společnosti DEKONTA schopnosti a zkušenosti poskytovat klientům kompletní podporu  při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace .

DEKONTA využívá komplexní materiálové a technické zázemí, které se skládá ze 14 bioremediačních center, chemických a mikrobiologických laboratoří, nákladních automobilů, bagrů, vrtných zařízení, zařízení pro průzkum a sanaci kontaminované půdy a podzemních vod. Jednou ze silných stránek společnosti DEKONTA je příznivá kombinace rozsáhlého technologického know-how a zkušeností a dovedností v oblasti řízení mezinárodních projektů v zemích střední a východní Evropy, SNS a Asie.

Naše společnost disponuje s jedním z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každý rok se účastníme několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, institucemi a mezinárodními společnostmi a institucemi provádějícími výzkum a vývoj. Úspěšně jsme realizovali projekty v rámci programu EUROSTARS, rámcových programů (FP6, FP7) a projektů NORWAY GRANTS

Balíček environmentálních služeb poskytovaných společností DEKONTA je následující:

  • Studie proveditelnosti
  • Environmentální monitorování a průzkum
  • Budování kapacit, organizace a realizace studijních cest
  • Odstranění rizikových oblastí (hot spots) včetně rozsáhlých skládek s nebezpečným odpadem
  • Kontrola dodržování předpisů (porovnání místních právních předpisů/legislativy EU a standardů Světové banky/IFC v oblasti životního prostředí a sociálních standardů)
  • Poradenství v oblasti životního prostředí (ESIA, EHS Due Diligence, EHS audity souladu s právními předpisy, audity udržitelnosti, analýza rizika atd.)
  • Vypracování a realizace programů nakládání s odpady
  • Úprava a likvidace nebezpečného odpadu
  • Výzkum a vývoj nových sanačních technologií