Našim klientům poskytujeme akreditované analytické a mikrobiologické analýzy v oblasti ochrany životního prostředí. Laboratoře jsou provozovány v souladu s požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Nabízíme především následující služby:

 • Fyzikálně-chemické analýzy
 • Mikrobiologické analýzy (PDF)
  – odesílání dat do databáze Pitná Voda (PiVo)
 • Akreditovaný odběr vzorků odpadů půdy, sedimentů, podzemních, odpadních, pitných a bazénových vod
 • Identifikace látek nebo směsí látek

Měření emisí

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší pomocí moderního technického vybavení a na základě rozsáhlých zkušeností pracovníků měřící skupiny je zárukou vysoké kvality a flexibility služeb poskytovaných společností DEKONTA (PDF).

Biotechnologická laboratoř

Laboratoř úzce spolupracuje s oddělením výzkumu a vývoje společnosti DEKONTA a nabízí širokou škálu služeb nejen v oblasti biotechnologií:

 • Laboratorní testy aerobní biodegradace (PDF)
 • Laboratorní testy podporované anaerobní biodegradace (PDF)
 • Laboratorní test chemické oxidace (ISCO – PDF)
 • Laboratorní testy chemické redukce (ISCR – PDF)
 • Laboratorní testy solidifikace/stabilizace odpadů (PDF)
 • Laboratorní testy v oblasti úpravy ropných kalů
 • Bakteriální preparáty pro biologické čištění
 • Termální desorpce odpadů

Terénní měření

Jedinečná mobilní zařízení umožňují provozní měření na lokalitách:

 • Ramanův spektrometr – identifikace více než 6 000 organických a anorganických látek včetně výbušnin a drog
 • Analyzátor XRF DELTA Classic – poskytuje rychlou a nedestruktivní prvkovou analýzu a analýzu kovu od Mg do U (PPM až 100%).
 • Ecoprobe 5 – jedinečná kombinace PID a IR detektoru umožňuje in situ detekci VOC, měření skládkových plynů, kvantifikaci metanu

Kontaktujte nás